Marijan Matić Globallogic d.d.

Rođen 11.12.1973. u Pazinu gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Nastavio sam školovanje u Zagrebu gdje sam 2000. završio Fakultet elektrotehnika i računarstva - smjer računarstvo. Od 2000. do 2012.: zaposlen sam u tvrtki Siemens d.d. gdje radim na projektima razvoja softvera iz područja mobilnih telekomunikacija. Od 2012. do kraja 2013. odjel tvrke Siemens d.d. u kojem sam zaposlen, izdvaja se i posluje kao samostalna tvrtka pod imenom Siemens CVC d.o.o. Krajem 2013. godine zapošljavam se u tvrtci REC Global d.d. koju početkom 2016. preuzima tvrtka Globallogic.Od 2009. zaposlen sam kao vanjski predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu u sklopu specijalističkog studija informatike .U sklopu Tehničkog veleučilišta djeluje edukacijski centar za IT tehnologije - NetAkademija gdje sam radio na programu Java edukacije.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!